Zespół inżynierów i projektantów ANew Institute posiada duże doświadczenie i wiedzę w zakresie lotnictwa i aerodynamiki oraz konstrukcji statków powietrznych – poczynając od najmniejszych wolno latających konstrukcji (UAV) do największego na świecie samolotu, An-225 Mrija. Zespół dąży do komercjalizacji zgromadzonych doświadczeń, wykorzystując je w zbliżonym obszarze – projektowania i produkcji turbin wiatrowych nowej generacji. ANew Institute rozwija unikalną, innowacyjną i skalowalną konstrukcję turbiny wiatrowej, która może w przyszłości zrewolucjonizować sposób produkcji energii wiatrowej na świecie.

Zalety elektrowni ANew z osią pionową:

  • brak wpływu zmienności kierunku wiatru na pracę i efektywność elektrowni,
  • bardzo cicha praca ( emisja hałasu poniżej 40 dB),
  • generuje więcej energii elektrycznej niż elektrownie z osią poziomą,

możliwość lokalizacji w pobliżu budynków oraz w terenie zurbanizowanym

ANew Institute chce nawiązać niezawodne i efektywne partnerstwa z lokalnymi firmami zajmującymi się energią wiatrową, a także dostawcami i producentami turbin wiatrowych na wszystkich rynkach energii wiatrowej. Chcielibyśmy usłyszeć o twoich planowanych farmach wiatrowych lub innych projektach wiatrowych! Nasza technologia jest aerodynamicznie skalowalna, a ANew Institute może dostarczyć turbiny wiatrowe o różnych rozmiarach i konfiguracjach, aby zmaksymalizować tempo produkcji energii.

 

Istniejący operatorzy farm wiatrowych z turbinami śmigłowymi będą mogli zwiększyć tempo produkcji swoich farm wiatrowych i lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę, dodając ANew Turbines w „luki” między tymi opartymi na śmigłach. Korzystanie z naszych turbin umożliwi również produkcję energii na obszarach wcześniej uważanych za „zbyt słabe wiatry” do użytku komercyjnego. Wierzymy, że lokalni instalatorzy i dostawcy turbin wiatrowych są najlepiej przygotowani, aby dostarczyć naszą technologię nowym klientom. Opracowaliśmy strukturę licencyjną, która umożliwia lokalnym firmom produkcję, sprzedaż, instalację i serwis urządzeń ANew Institute VAWT.